top of page

Inbjudan Ryttaranalys avsuttet/uppsuttet (Rider in Balance inspirerad)

Rider in Balance handlar om att, genom avsutten och uppsutten analys, hjälpa dig att förstå ditt individuella rörelsemönster. Att hjälpa dig med att förbättra och förfina din ryttarkänslan och därmed harmonin med hästen.

Det som är ”revolutionerande” är att mycket av detta arbete kan ske utan häst. Vilket har stora fördelar; tex att det sliter mindre på hästen när det är saker som vi ryttare behöver träna på, att vi kan träna mer när det inte finns tillgång till en häst eller om man vill träna mer än vad hästen man har klarar av osv.

 

De avsuttna ryttaranalyserna görs på fredagen och de uppsuttna på lördagen. Analyserna görs av Lena Hallin. Om vi får många anmälningar kommer även Terese Klintström att göra analyser.

Den avsuttna ryttaranalysen tar en timme/ryttare och kan göras separat men är en förutsättning för den uppsuttna analysen.
Den uppsuttna analysen tar en halvtimme/ryttare.

Sista anmälningsdag 22 april, därefter meddelas tiderna för respektive ryttare.

Avsutten ryttaranalys
När:                    Fredagen den 26 april med start kl 15:00 
Plats:                  Polobaren
Pris:                   800 kr per deltagare  betalas direkt till Lena Hallin

Uppsutten ryttaranalys.
OBS du måste ha anmält dig till den avsuttna analysen för att också kunna vara med och rida

När:                    Lördagen den 27 april med start kl 14:00 
Plats:                  Stora Ridhuset
Pris:                    400 kr per deltagare betalas direkt till Lena Hallin    

   

Fyll i formuläret för att anmäla dig...

Namn på deltagaren

Anmälan till

OBS du måste ha gjort den avsuttna analysen för att också kunna vara med och rida

Vill du ha mat? (För Polobarens planering)
bottom of page