top of page

Hitta hit

E4 från Stockholm mot Uppsala

Tag av vid Rotebro (COOP-varuhuset), håll vänster i rondellen och kör följaktligen Rotebroleden mot Enköping. Fortsätt rakt fram genom en rondell (kör inte upp på E18) och Tag höger i rondellen vid Mc Donalds mot Stäket Södra. Kör igenom Stäkets samhälle. Åk över bro och krön. Strax därefter, sväng vänster 180 grader ner på en grusväg. Följ skyltar.

E18 från Stockholm mot Enköping

Sväng av vid avfarten mot Rotebro / Stäket. Håll vänster i rondellen så att du kör över E18. Tag höger i rondellen vid Mc Donalds mot Stäket Södra. Kör igenom Stäkets samhälle. Åk över bro och krön. Strax därefter, sväng vänster 180 grader ner på en grusväg. Följ skyltar.

E4 från Uppsala mot Stockholm 

Tag av vid avfarten Rotebro. Sväng vänster i rondellen och kör följaktligen Rotebroleden mot Enköping. Fortsätt rakt fram genom en rondell (kör inte upp på E18) och Tag höger i rondellen vid Mc Donalds mot Stäket Södra. Kör igenom Stäkets samhälle. Åk över bro och krön. Strax därefter, sväng vänster 180 grader ner på en grusväg. Följ skyltar. 

E18 från Enköping mot Stockholm

Sväng av vid avfarten Stäket. Sväng vänster och sedan höger i rondellen vid Mc Donalds. Kör igenom Stäkets samhälle. Åk över bro och krön. Strax därefter, sväng vänster 180 grader ner på en grusväg. Följ skyltar.

Besöksaddress

Almare Stäket

Stallvägen

196 91 KUNGSÄNGEN

E-post
GPS-koordinater

RT90:
X: 6595799, Y: 1611930
WGS84:
Lat N 59° 28′ 3″ Lon E 17° 46′ 46″
Decimal:
59.4677, 17.7796

bottom of page