top of page

Föreningen

Image by Silje Midtgård

Styrelsen

Ordförande:

Vice ordförande

Kassör:

Sekreterare:

Ledamöter:

Suppleanter:

Jenny Frelin

Nina Latumaa

Marie Dahlström

Kristina Snis

Anneli Saidra

Kelly Haag

Kristina Frändén

Emelie Adamsson

Karin Sjölander Lundström

Stadgar

bottom of page